Nettbasert kurs i tiltrekning. 27 videoer og 30 tilhørende oppdrag. Se mer her…

Facebookprofil er noe de aller fleste har i dagens samfunn. Mye av det sosiale livet foregårpå internett. Hvordan du fremstår på Facebook, Twitter og i andre sosiale medier er derfor helt avgjørende for hvordan førsteinntrykk du gir andre. Derfor er det viktig […]